Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türk

Bilge Tonyukuk

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.…

Orhun Türklerinin Aslı

Karim KABULOV Asırlar boyu “Türk” kelimesi farklı anlamlar taşımıştır. “Türk”, kelimesi etnolojik, etnopolitik…

Tarihte Türk Adı

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler…

Raziye Begüm Sultan

Müslüman Türk Devletinin Tek Kadın Sultanı “Belkîs-i Cihan Raziye Begüm” Dr. H. Hilal ŞAHİN Toplumu oluşturan…