Etiket: Türk

Bayadistan ilk bakışta, Batı İran’da Hemedan ve Save arasındaki dağlık...
26.10.2018
87
Güney Sibirya’daki Yenisey nehri vadisinde bulundukları için Yenisey Yazıtları olarak...
05.10.2018
119
Önceleri siyasi ve ekonomik alanlarda başlayan Türk-Alman ilişkilerinin, zamanla gerek...
19.01.2018
359
Kafkasya, aslında fizikî ve siyasî bir coğrafyanın adı değil, ortak...
11.12.2017
504
Dobruca’da Osmanlı Hakimiyeti Bugün Romanya sınırları içinde yer alan Dobruca’nın...
04.12.2017
697
Azerbaycan’da Türklerin izlerine hangi dönemden itibaren rastlandığı hakkında farklı görüşler...
20.11.2017
1.005
Giriş Kafkaslar, dünyada çok merak edilen, fakat az bilinen coğrafyalardan...
11.10.2017
2.783
Amerika ile Osmanlı Devleti arasında ilişkilerin başlaması 19. yüzyılın başların...
22.03.2017
563
Psikolojik harp ilk çağlardan beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. Bu kavram...
24.02.2017
713
Japonya ve Osmanlı Türkiyesi’nin 19. yüzyıldan önce doğrudan ilişki kurdukları...
10.10.2016
3.060
Sadece dünyanın değişik yerlerinde değişik kültürlere ait kitabeler arasında değil,...
16.09.2016
2.116
A. Tarihçe Bir diğer adı midâd olan, lügatte yazı yazmaya...
05.08.2016
1.456
Tatar Etnonimi Nedir? Tatar etnonimi Türkçe kökenli bir sözcük olup...
22.12.2015
2.843
Giriş Moğolistan’da, günümüze kadar ulaşabilen topluluklardan, Uygur Hoton Türk topluluğu,...
18.12.2015
6.419
A. Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi Kaynaklarda böyle bir sözleşmenin imzalanması...
28.10.2015
4.933
Söz konusu bu mesele Azerbaycan topraklarında Ermeni Devleti’nin kurulması süreci...
08.10.2015
2.512
Asırlar boyu “Türk” kelimesi farklı anlamlar taşımıştır. “Türk”, kelimesi etnolojik,...
28.09.2015
2.998
Türkler… Sonsuz bozkırların çocukları… Doğudan batıya, durmaksızın, ışığın peşinde koşanlar…...
08.07.2015
2.697
Türkiye Cumhuriyeti bir ulus-devlet olarak kurulmuştur. Temelinde Millî Egemenlik, Tam...
15.06.2015
1.187
Rum Çetelerinin Kuruluş ve Çalışma Şekilleri Yunan eşkıya komitelerine mensup...
16.05.2015
3.699
Yarımadanın Arapları, 630 ve 660 yılları arasında Sasani İmparatorluğu’nu ve...
12.05.2015
2.592
Yüzlerce metre uzayan balballar; ard-arda dizilmiş bir şekilde hem bir...
08.05.2015
1.657
Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında...
27.04.2015
7.701
Bütün bilinenleri, doğrudan Türk’e karşı bir peşin hükümlü olmadan, bir...
25.04.2015
3.379
İslâmiyet’in kabulü sürecinde bir geçiş dönemi ürünü olan Divânü Lügâti’t-Türk,...
21.04.2015
3.116
Çarlık hükümetlerinin ‘böl ve yönet’ politikaları, etkisini XX. yüzyıl başlarında...
11.04.2015
1.871
Son zamanlarda Ermenistan Cumhuriyeti yönetimi ve yurtdışındaki özellikle Rusya, ABD,...
15.02.2015
3.990
Türk-Ermeni İlişkilerinin tarihine ana hatları ile temas etmeden evvel, Ermenilerin...
13.01.2015
10.485
1.Giriş Grönland’ı keşfeden Kızıl Erik’in cesur oğlu Leif Erikson’un, M.S....
09.01.2015
5.768
Bilindiği gibi turna, Türk halk kültürü ürünlerinde, özellikle de tür­külerde...
29.12.2014
6.545