Tarama Etiketi

Türk

KAFKASYA’DA TÜRK İZLERİ

Turan CAN Giriş Kafkaslar, dünyada çok merak edilen, fakat az bilinen coğrafyalardan biridir. Türkiye’nin doğal hinterlandında olmasının yanında, soydaşları da yaşadığı için Türkler ve Türkiye tarafından en çok bilinmesi gereken yerlerden…

TÜRK LEHÇELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafya üzerinde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulmakta olan Türkçe’nin tarih boyunca pek çok lehçe, şive ve ağızlara ayrılmış olması, bu lehçelerin linguistik esaslara göre…

TÜRK KİTAP SANATLARINDA MÜREKKEP

Bahattin YAMAN A. Tarihçe Bir diğer adı midâd olan, lügatte yazı yazmaya mahsus boya anlamına gelen mürekkep, günümüzde yazı yazmak veya basmak için muhtelif maddelerden meydana gelen çeşitli renk ve koyuluktaki sıvılara verilen isimdir.…

HOTON TÜRK TOPLULUĞU

Turan CAN Giriş Moğolistan’da, günümüze kadar ulaşabilen topluluklardan, Uygur Hoton Türk topluluğu, Moğolistan’ın batısında, özellikle Uvs eyaletindeki, Tarialan ilçesinde yaşarlar. Uvs eyaleti, Rusya sınırındadır ve batısında Bayan…

TÜRK-RUM NÜFUS MÜBADELESİ

Doç. Dr. Ramazan TOSUN A. Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi Kaynaklarda böyle bir sözleşmenin imzalanması teklifinin Norveçli diplomat Nansen’den geldiği kaydedilmektedir. Ancak, yabancı bir kaynakta, Türk ve Yunan ahalisinin…

ORHUN TÜRKLERİNİN ASLI

Karim KABULOV Asırlar boyu “Türk” kelimesi farklı anlamlar taşımıştır. “Türk”, kelimesi etnolojik, etnopolitik ve siyasî bir anlam taşıyordu. Farklı kaynaklarda etnolojik anlam taşıyan “Türk” kavramı, bir çok etnik toplumun isimlerini…

BALBALLARIN PEŞİNDEN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Yüzlerce metre uzayan balballar; ard-arda dizilmiş bir şekilde hem bir ihtişamı, hem de insanın aklında değişik duyguları uyandırıyor. Uzun bir sıra hâlinde birbirini takip eden bu taşlar ilk bakışta,…

TARİHTE TÜRK ADI

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet (552-744) ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır. Buna göre, “Türk” adı ilk olarak Çin yıllığı…

TÜRKLÜĞÜN EN ESKİ ZAMANLARI

Bütün bilinenleri, doğrudan Türk’e karşı bir peşin hükümlü olmadan, bir kere daha en kısa olarak şöyle özetleyebiliriz: Türk, aslî özellikleri ile tarihin karanlıklarından, birkaç bin yıl geriden oluşup gelerek, M.Ö. bin yıllarında…