Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Türk Mitolojisi

Bozkurt Efsanesi

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür.…