DRAMANIN İLK UYGULAYICILARI: TÜRK ŞAMANLARI
GÜNEY AZERBAYCAN MİLLÎ HAREKATI
NAHÇIVAN’DA TAŞTAN YAPILMIŞ KOÇ VE KOYUN HEYKELLERİ
XIX. YÜZYIL OSMANLI REFORMLARINI NASIL İNCELEMELİYİZ?: MEVCUT LİTERATÜR VE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
YENİLEŞMEDEN CUMHURİYET’E OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ
YENİSEY MEZAR TAŞLARINDAKİ RESİMLERİN ve KAVRAMLARIN, TÜRK DEĞERLER SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ALTAY’DAKİ PAZIRIK KÜLTÜRÜ (M.Ö. VI-IV. YÜZYILLAR)
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ VE MESELELERİ
VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ TARİHÎ MEZARLIKLAR VE MEZAR TAŞLARI
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ
DRAMANIN İLK UYGULAYICILARI: TÜRK ŞAMANLARI
GÜNEY AZERBAYCAN MİLLÎ HAREKATI
NAHÇIVAN’DA TAŞTAN YAPILMIŞ KOÇ VE KOYUN HEYKELLERİ
XIX. YÜZYIL OSMANLI REFORMLARINI NASIL İNCELEMELİYİZ?: MEVCUT LİTERATÜR VE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
YENİLEŞMEDEN CUMHURİYET’E OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ
YENİSEY MEZAR TAŞLARINDAKİ RESİMLERİN ve KAVRAMLARIN, TÜRK DEĞERLER SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ALTAY’DAKİ PAZIRIK KÜLTÜRÜ (M.Ö. VI-IV. YÜZYILLAR)
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ VE MESELELERİ
VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ TARİHÎ MEZARLIKLAR VE MEZAR TAŞLARI
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ
SON YAZILAR
A. Giriş İnsanlık tarihin en eski zamanlarından beri drama terim olarak olmasa da kavram olarak...
Milletvekili, Baku Devlet Üniversitesi /Azerbaycan Yirminci yüzyılın birinci yarısında Sattarhan ve Hiyabani harekatlarını yaşamış, milli...
Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti topraklarında mezar üstü anıtların büyük bir kısmını...
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı Tarihi ile uğraşan akademisyenlerin çoğu, bu...
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Türkiye I. İran ve Bizans etkisinin içinde ve üstünde...
Giriş Güney Sibirya’daki Yenisey nehri vadisinde bulundukları için Yenisey Yazıtları olarak adlandırılan ve pek çoğu...
Hermitage Devlet Müzesi Sibirya Arkeoloji Bölümü / Rusya Pazırık Kültürü Olgusu Arkeolojik bir kültürün başka...
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkiye Tarih öğretiminin kendisi bir eğitim alanı olarak, tarihsel...
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Ölümün insan hayatının sonu oluşu kadar, ölümden sonra...
Osmanlı’da düşünce ve özellikle felsefi düşünce var mı yok mu tartışmaları devam edecektir. Fakat, Osmanlı’nın,...
Harvard Üniversitesi Hazar Araştırmaları Programı Başkanı / A.B.D. İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu,...
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Mezar taşları, tarihli olmaları sebebiyle, etnografik ve sanat tarihi...
Geçen gün Bahçelievler yedinci cadde üzerinde Ali Candemir adlı bir arkadaşım ile yürüyorduk. Şu önü...
TİKA -Araştırmacı Eşim Cennet Can’a ithaf edilmiştir. Son yıllarda artan depresyon, kronik stres ve memnuniyetsizlik...
TİKA-Araştırmacı Beyin fonksiyonları, insan vücudunu yöneterek sinirsel yapıların meydana gelmesini sağlar. Beynin yapısını ve işlevlerini...
ATATÜRK
İÇ İSYANLAR Efendiler, 1919 yılı içinde, millî teşebbüslerimize karşı başlayan iç isyanlar, sür’atle memleketin her...
KASTAMONU VALİSİNİN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNDAN ÇIKAN OLAY Efendiler, Kastamonu’da vali bulunan İbrahim Bey,...
Giriş Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nı kaybedince İstanbul’da Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti düşüp yerine 29...
Türk ordusu, Türk milleti kadar eski ve köklü bir geçmişin sahibidir. Tarih boyunca dünyanın değişik...
İSTANBUL’DAKİ HÜKÜMETLE İLİŞKİYİ KESME KARARI İstanbul’un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı...
ATSIZ
Adalar Denizinden Altayların daha ötesine kadar bütün Türk Gençliğine…. – I – Yer bulmasın gönlünde...
Doktor, siyaset ve devlet adamı, tarihçi ve Türkçü olarak Türk tarihinde ileri bir yeri olan...
  İçim yine sevinçle dolup yanıyor; Sanki deniz olmuş, dalgalanıyor. Uzak uzak ülkelerden döndüm seferden;...
“Sağ” ve “sol” deyimlerinin iktisadî mânâsından başka bir de ideolojik anlamı olduğu malûmdur. Günümüzde iktisadî...
Binbaşı Pars Beğ’in oğulları yararlıklarını göstererek İlteriş Kağan ordusuna kabul edilmişlerdi. İhtiyar binbaşı da Kağan’ın...
Hermitage Devlet Müzesi Sibirya Arkeoloji Bölümü / Rusya Pazırık Kültürü Olgusu Arkeolojik bir kültürün başka bir kültüre dönüşümünü açıklamakta karşılaşılan sorunlar, arkeolojik incelemelerin en kompleks olanıdır. Kesin tarihler ve arkeolojik...
“Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altıyedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok,...
Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır. Bu kayıttan Oğuzların belirli bir...
Türk kültürünün incelenebilmesi için diğer kültürlerin incelenmesinde kullanılan metod, yaklaşım, yetenek ve alt yapılardan farklı...
Türkiye Türkçesinde “bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak” anlamında kullanılan alkış kelimesi, ulaşabildiğimiz...
Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti topraklarında mezar üstü anıtların büyük bir kısmını çeşitli taşlardan hazırlanmış koç ve koyun heykelleri oluşturmaktadır. Bu heykellerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarında yayılmasını...
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Ölümün insan hayatının sonu oluşu kadar, ölümden sonra...
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Mezar taşları, tarihli olmaları sebebiyle, etnografik ve sanat tarihi...
Konumu itibariyle doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan askeri ve ticari yolların kavşağında yer alan Aksaray...
On üçüncü yüzyılın sonu, on dördüncü yüzyılın başlarında, Tebriz Minyatür Okulu’nun kurulduğu bilinmektedir. Ele aldığımız...
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı Tarihi ile uğraşan akademisyenlerin çoğu, bu yüzyıldaki Osmanlı reformlarının “Batı medeniyetinin etkisi ile yapıldığı” şeklinde yaygın bir fikre atıfta bulunmaktadırlar. Avrupa...
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Türkiye I. İran ve Bizans etkisinin içinde ve üstünde...
Osmanlı’da düşünce ve özellikle felsefi düşünce var mı yok mu tartışmaları devam edecektir. Fakat, Osmanlı’nın,...
A. PTT Nezareti’nin Umum Müdürlüğe Çevrilmesi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla tarihe...
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren yavaş yavaş yerleşim alanı olarak ilgi gören Boğaziçi ve semtleri, sahip...
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkiye Tarih öğretiminin kendisi bir eğitim alanı olarak, tarihsel bir fenomendir. Bundan dolayı okullarda tarih öğretimine yüklenen amaçlar, içeriği, yöntem ve teknikleri, öğretim araçlarına...
I. Eczacılık Öğretimi Cumhuriyet döneminin başlangıcında Türkiye’de eczacılık öğretimi yapan tek kurum “Eczacı Mekteb-i Ali”si...
On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren Türk tıbbının ve sağlık teşkilatı ile genelde bütün eğitim ve...
Osmanlı İmparatorluğu, 1912 Balkan Savaşı ve ardından da 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sonucunda...
Sosyal bilimlerin, modernliğin bir ürünü olarak, Batıda evrensel doğa yasalarını bulmayı amaçlayan bilimsel gelişme sürecinde,...
Milletvekili, Baku Devlet Üniversitesi /Azerbaycan Yirminci yüzyılın birinci yarısında Sattarhan ve Hiyabani harekatlarını yaşamış, milli özünü tanıma bakımından oldukça ilerlemiş olan Güney Azerbaycan, bu yüzyılın 20. yıllarından itibaren Rıza Şah...
Harvard Üniversitesi Hazar Araştırmaları Programı Başkanı / A.B.D. İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu,...
Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk öncülerinden olan Irak Türkleri, geçmişte...
Sosyal yapıyı belirleyen en önemli unsur nüfustur. Bir ülkede belirli bir coğrafyada belirli bir çoğunlukta...
Irak, 437.072 km2’lik bir alan üzerinde kurulmuş bir devlettir. Nüfusu yaklaşık 23 milyondur. Ülke nüfusunun...
TÜRK TARİHİ
YIL: 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından...
Kahramanların işi ölmek ve öldürmektir. Onlar öldürür, millet şan ve şeref kazanır; onlar ölür millet...
İzmir’in Türk halkı 14 Mayıs 1919’da ertesi gün şehirlerinin Yunanlılar tarafından işgal edileceğini artık biliyordu....
1950 kışıdır. 5.000 civarında mevcudu olan Türk Tugayı, koskoca cephede ancak bir damladır. Tugay, General...
  Sicil No : 1308-94 Adı : Hüseyin Avni Baba Adı : Ali Memleketi :...
TÜRKOLOJİ
Günümüzde Gök Türk runik yazıtlarının kaynak bilgisi ve tekstoloji açısından araştırılmasıyla ilgili sorunlar, çoğu halde...
Dil bir milletin en değerli malıdır. Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden millet korkunç...
Giriş Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp kaynaşmalarında ve bazen de büyük bir güç...
Sayın meslektaşlarım ve değerli dinleyiciler, Bildirime başlamadan önce, Göktürk yazıtlarının okunuşunun 100. yıldönümü dolayısıyla uluslararası...
Türk dili uzmanları, zaman zaman dilimiz üzerine makaleler yazıyor, kitaplar yayınlıyor, TV programları yapıyorlar. Dikkat...
TÜRK MİTOLOJİSİ
Üzerinden binüçyüzellisekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, Göktürk Kitabeleri hakkında bugüne kadar geniş bir araştırma yapılmamıştır....
Horasan ve Curcan Türklerinin, yani İran-Turan hududundaki Türklerin İslam ordularıyla halife Ömer zamanında temasta bulunduklarına...
Biz çalışmamızda Rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisini verdikten sonra onun Türk kültür tarihine yönelme...
Mitolojik ve dinsel öğretilerde mükemmellik kaynağı olan başlangıç bir cennet olarak tasavvur edilir. O bakımdan...
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin boyutlarını, sa­nat eserleri ve Türk...
TÜRK DÜNYASI
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz? 19 Mart 2003 tarihinde...
Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir dille ifade ederler. Bundan...
Amaç Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak, ölümünün onuncu yılında Cengiz Aytmatov anısına bir armağan...
Türk milletinin birbirine bağlılığını daha da güçlendirmek için Nevruz Bayramı çok büyük bir önem taşımaktadır....
Ata yurdumuz, Doğu Türkistan’a turistik seyahat amacı ile 21 Mayıs 2016 tarihinde Çin hava yolları...