AVARLAR
KAŞKAY TÜRKLERİ
TÜRKLER İLE MOĞOLLARIN IRKÎ MÜNASEBETLERİ
BATILILAŞMA SÜRECİNDE FRANSA ETKİSİ
OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE SORUNLAR
YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI VE FİKİRLERİ
TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR
ATATÜRK VE DİL DEVRİMİ
MOĞOL DEVLETİ
OSMANLI SANAYİLEŞMESİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER
AVARLAR
KAŞKAY TÜRKLERİ
TÜRKLER İLE MOĞOLLARIN IRKÎ MÜNASEBETLERİ
BATILILAŞMA SÜRECİNDE FRANSA ETKİSİ
OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE SORUNLAR
YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI VE FİKİRLERİ
TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR
ATATÜRK VE DİL DEVRİMİ
MOĞOL DEVLETİ
OSMANLI SANAYİLEŞMESİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER
SON YAZILAR
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. kursatyildirimtr@yahoo.com Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair...
Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve yerleştirildikleri hakkında da kesin bir...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye A. Türklerin Anayurdu, Göçleri ve Komşuları Türkler, dünyanın...
Wales Üniversitesi Swansea Siyasal Bilgiler Bölümü / İngiltere Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre...
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla...
A. YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbir şehrinde dünyaya geldi....
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye I. Dil Devrimi 12 Temmuz 1932 tarihinde...
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Türkiye Cengiz ortaya çıkmadan önce Moğollar Asya’da yaşayan küçük bir...
Osmanlı İmparatorluğumda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumlan veya boyutları incelemeye göre daha büyük...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, telliogluibrahim@gmail.com. Eski Türk toplumu ile ilgili özellikle batılıların...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Önsöz Altay kavimlerinden sayılan Türk, Moğol, Mançu,...
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Son yıllarda gittikçe artan yakın dönem Türk tefekkür hayatına...
Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonlarına doğru kaybedilmekte olan savaşlarla tanışmaya başlayacaktır. Kaybedilen savaşlar, sarsılan askerî...
ATATÜRK
Atatürk’ün soyu, ailesi ve bunu doğuran kültür ortamı ortaya konulmalı ve insanlarımıza, özellikle de gençlerimize...
Gazi Çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rasladık. Atatürk attan inerek bu ihiyar...
FERİT PAŞA’NIN İSTİFASI Efendiler, ben, Asım Bey’e bu son cümleleri yazdırırken (2 Ekim 1919, saat...
REFET PAŞA DEMİRCİ EFE’NİN EMRİNE GİRİYOR Efendiler, Nazilli’ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe’den komutayı...
Atatürk’ün güzel sanatlara ilgisi ve verdiği önem, sözleri dışında uyguladığı kültür ve sanat politikalarıyla da...
ATSIZ
Dünyanın her yerindeki insanlar, hangi siyasî veya iktisadî düşüncede olurlarsa olsunlar, kendi milletlerini her şeyin...
“Laiklik ve İslâmiyet” adında 14 sayfalık bir broşürün yazarı Turancılığın şuursuzluk ve hainlik olduğunu ileri...
Bir ulak, otağın kapısını açarak: “Doğu kağanının elçileri kağanı selâmlar” diye bağırdı zaman, en önde...
İran Türklerinden olduğu anlaşılan San’an Azer tarafından “İran Türkleri” adıyla 44 sayfalık bir kitap neşrolundu....
“Basına “dördüncü kuvvet” derler. Şuurlu ve sorumluluk duygusu içinde bulunan kimselerin elinde bulundukça bu hüküm...
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz çalışmanın temel amacı, bugüne değin sağlıklı ve planlı bir şekilde incelenmeyen Türk dönemine ait arkeolojik...
Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü / Rusya Rusya, Orta Asya, Türkiye, Çin ve...
Hermitage Devlet Müzesi Sibirya Arkeoloji Bölümü / Rusya Pazırık Kültürü Olgusu Arkeolojik bir kültürün başka...
“Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altıyedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok,...
Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır. Bu kayıttan Oğuzların belirli bir...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye A. Türklerin Anayurdu, Göçleri ve Komşuları Türkler, dünyanın yaşayan en eski kavimlerinden birisidir. Türk tarihini değerlendirirken, onu hem zaman hem coğrafî bakımdan diğer...
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Türkiye Cengiz ortaya çıkmadan önce Moğollar Asya’da yaşayan küçük bir...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Önsöz Altay kavimlerinden sayılan Türk, Moğol, Mançu,...
Okul kitaplarımıza Türk Moğol İmparatorluğu adıyla geçmiş ve tarih öğrenimimizin bir parçası olmuş olan bu...
Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti topraklarında mezar üstü anıtların büyük bir kısmını...
Wales Üniversitesi Swansea Siyasal Bilgiler Bölümü / İngiltere Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa siyasetinde birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Avrupa’da meydana gelen meselelerde Fransa’ya taraftar olarak diğer...
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla...
Osmanlı İmparatorluğumda sanayileşme veya sanayi kurumlarını incelemek, diğer kurumlan veya boyutları incelemeye göre daha büyük...
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Son yıllarda gittikçe artan yakın dönem Türk tefekkür hayatına...
Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonlarına doğru kaybedilmekte olan savaşlarla tanışmaya başlayacaktır. Kaybedilen savaşlar, sarsılan askerî...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye I. Dil Devrimi 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (şimdiki Türk Dil Kurumu) kuruluşu ile başlayan ve dilimizi tarihî dönemlerin...
Yazı dili olarak en az 1300 yıllık geçmişe sahip Türkçenin konuşma dili tarihi çok daha öncelere...
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkiye Tarih öğretiminin kendisi bir eğitim alanı olarak, tarihsel...
I. Eczacılık Öğretimi Cumhuriyet döneminin başlangıcında Türkiye’de eczacılık öğretimi yapan tek kurum “Eczacı Mekteb-i Ali”si...
On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren Türk tıbbının ve sağlık teşkilatı ile genelde bütün eğitim ve...
Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve yerleştirildikleri hakkında da kesin bir bilgi yoktur. Bu konudaki görüş ve bilgilerin bir kısmı şöyledir: Arap istilâlarından başlayarak 19. asrın...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek...
Milletvekili, Baku Devlet Üniversitesi /Azerbaycan Yirminci yüzyılın birinci yarısında Sattarhan ve Hiyabani harekatlarını yaşamış, milli...
Harvard Üniversitesi Hazar Araştırmaları Programı Başkanı / A.B.D. İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu,...
Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk öncülerinden olan Irak Türkleri, geçmişte...
TÜRK TARİHİ
Yabancıların “hasta adam” diye adlandırdıkları, şeriatın batağında çürümeye bırakılmış Osmanlı‘nın ve yine yabancıların “uyuyan dev”...
“Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna...
Selçuklu hanedanlığının kurucusu olan Selçuk Beğ’in oğullarından Mihail’in zamansız ölümü üzerine, yetim kalan iki oğlu...
Rus Çarı II. Aleksander’in 19 Şubat 1876’da çıkardığı beyannameyle Hokand Hanlığı ve hanlığın sınırları içinde...
Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT’nin bastırdığı bir takvimle Türkler’in şimdiye kadar 16 büyük...
TÜRKOLOJİ
“Büyük İpek Yolu”… bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor....
Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman alevlenen dil münakaşaları şimdi bir...
Petroglif, esas itibarıyla “taş üzerine yapılan oyma” anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi karşılamak için Türkiye Türkçesi’nde...
Madenlerin keşfi ve alet imalinde kullanılması insanlığın kaderini değiştirmiştir. Öyle ki tarih öncesi devirler, insanoğlunun...
Ekonominin temel direği olan hayvancılık, tarım toplumlarında olduğu gibi kişileri yerleşik bir yaşama bağlamaktan ziyade,...
TÜRK MİTOLOJİSİ
Dünya mitolojilerinde bazı hayvanlar insanlar tarafından saygı duyulur bir konuma getirilmiştir. Bu konum zaman içerisinde...
Şaman ayinlerinin, şiirsel ve olağanüstü mistik güçlerle, dinleyici/izleyiciler üzerinde kuvvetli bir etki yaratan ilahiler ve...
Bilindiği gibi turna, Türk halk kültürü ürünlerinde, özellikle de tür­külerde ve halk hikâyelerinde, adı çok...
İnsan ve toplum hayatını etkileyen unsurlar arasında inançlar önemli bir yer tutar. Kişiliğin oluşmasında, aile...
Eski Türk inançlarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da izlerini ararken, Gök Tanrı inanç sistemine ait olduğunu...
TÜRK DÜNYASI
Yedi yaşında kimsesiz kalınca doğaya sığındı. Bir daha da geriye dönmedi. Dedesinden kalan mendil kadar...
(1885 – 10 Nisan 1919) Türk’e, Türklüğe hizmet zor iştir. Bu hizmeti yapanlar bazen sanık...
18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul’a yönelik yaptığı açıklamada: “Misak-ı Milli’yi...
Bübüra Abıkanova 1928 yılında Kırgızistan’ın Alamüdin bölgesinde doğmuş ve halen başkent Bişkek şehrinde yaşayan bir...
20 YANVAR 1990 Azerbaycan şüphesiz bir günde bağımsız bir devlet haline gelmemiştir. Bağımsızlığın elde edilmesi...