Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

TÜRKLER

Türk Mutfak Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY Varlığımızın yapısını belirleyen, sosyal bir süreç içinde öğrendiğimiz uygulama ve…

Buhara Camileri

Rüçhan BUBUR Bugün Özbekistan sınırları içinde kalan Buhara kenti, erken dönemlerden itibaren Orta Asya’nın önemli…

Gölge Oyununun Doğuşu

Gölge oyununun vatanını arama çalışmaları yüz yıldan beri sürüp gelmektedir. Zamanla ortaya konulan yeni belgeler,…