Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 3

Bizim Günümüz

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük büyük bir ülküdür. Bütün ülküler gibi büyük bir inanç gücüne dayanmakta ve bir…

Faşist

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Faşist" demek bir devrin İtalyan milliyetçisi demektir. İtalyanca "facio" kelimesinden doğan…

Gençlik ve Ahlâk

Hüseyin Nihâl ATSIZ Milletlerin temeli ahlâktır. Ordu, bilgi, teşkilat gibi şeyler ahlâktan sonra gelir. Gerek…

Gençlik ve Mefküre

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bundan beş yıl önce idi. Bütün yaşlı insanlar ve bütün dünkü nesiller adeta hep bir ağızdan…

İşte Sosyalizm

Hüseyin Nihâl ATSIZ Genç mütefekkir Aclan Sayılgan’ın 1 Haziran 1974 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde yayınlanan…

Komünistler

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bunca yazılara, açıklamalara, anlatmalara rağmen Türk milleti hâlâ komünistle sosyalistin…

Konuşmalar – I

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bütün dünya ile birlikte Türkiye de büyük ve düşündürücü bir değişiklik içindedir. Çünkü bu…

Konuşmalar – II

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye ahlâk buhranı içindedir. Bunun ilk sebebi ne olursa olsun gelişmesi, artması demokrasi…

Konuşmalar – III

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bugünün milletleri öğretim ve eğitim dolayısıyla, yayınlar sebebiyle eski çağlarla…

Milli Benlik – 1

Hüseyin Nihâl ATSIZ Yirminci asır medeniyeti ve Avrupa milletleri ile temasa gelen insanların birçoğunda millî…

Milli Benlik – 2

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kuvvetli toplulukların bir özelliği milli benliktir. Milli benlik kendine güvenden doğar.…

Milli Birlik

Hüseyin Nihâl ATSIZ Halk Partisi istibdadı zamanında "milli birlik" diye Halk Partisi diktatöryasına ad…

Milli Eğitim

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de milli eğitim mekanizması iyi işlemiyor. Hala birçok ortaokul ve liselerde yarı…

Milli Gaye

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Her şey, Büyük Türkiye uğruna ve onun için." Her gönülde bir Arslan yatar. Bizim milli…

Milli İktisat

Hüseyin Nihâl ATSIZ İstihsali bedevi olan bir milletin istihlaki medeni olamaz. Asırlardan beri kapitülasyonlar…

Milli Ahlâk

Hüseyin Nihâl ATSIZ Nazari veya teknik görgü ve bilgilerimiz ne kadar yüksek, zengin ve kuvvetli olursa olsun…

Milli Mefküre

Hüseyin Nihâl ATSIZ Milletleri yükselten şey millî mefkûrelerdir. Millî mefkûresi olmıyan millet gerilemeye, hiç…

Solcu Foyası

Hüseyin Nihâl ATSIZ Solcuların bir kısmı ve iyi niyetlileri büyük bir hayal içinde avunarak, hayal içinde kaybolan…

Telkin ve Propaganda

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Dinamik ve enerjik olacaksın. Darbeyle karşılık verecek, hücumu hücumla durduracaksın. Bütün…

Turancıyız Ne Olacak?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Ulus gazetesinin 18 Haziran 1966 tarihli sayısında "Irkçı ve Turancı Dergiler Okullara niçin…

Türk Ahlâkı

Hüseyin Nihâl ATSIZ Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna…