Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Bengütaş

Prof. Dr. Mustafa SEVER VIII. yüzyılda dikilen ve günümüz ötesine yolculuğunu sürdüren Göktürk Abideleri,…

Bengü İl

Prof. Dr. Mustafa SEVER Bengü/Bengi, dilimizde ölümsüz, ebedî, sonu olmayan, kalıcı, hep yaşayacak olan…

Ötüken Yış

Prof. Dr. Mustafa SEVER Yönetenler, yönetilenler açısından dünyadaki etnik topluluklara baktığımızda bu…