Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türk Milliyetçiliği Bakış Açısında Sözde Türkçü Ve Ulusalcılar..!

5 14.171

Türk milliyetçileriyle ulusalcılar bir kavşakta buluşmaları mümkün mü.? Son yıllarda en tartışılan konudur. Ulusalcılık tüm Dünya Türklüğünü kucaklayan bir düşünce sistemi hiçbir zaman olmadı, olamayacaktır. 

Ulusalcılık diğer bir ismiyle İnönücülük bir Türkiyecilik ceyranıdır. Anadolu Türklerinin dünya Türklüğüyle bağlantılarını hep inkâr etmiştir.

1944 Türkçülük -Turancılık davasını yargılayan, onları işkencelere ve tabutluklara koyan günümüz ulusalcıların fikrinin ana damarını oluşturan İnönücülüktür. İnönücülük; dönemi Esir Türklerle ilgilenmenin ırkçılık, faşistlik sayıldığı kara bir dönemdir.

İnönücü ulusalcılık dönemi Esir Türkler için bir felaket dönemidir. Boraltan köprüsü faciası biz Türk milliyetçilerinin belleğinde derin travmalar açmış bir felakettir. O dönem Sovyet esaretinde yaşayan, Türkiye sığınmış 1100 Türk Iğdır’da Boraltan köprüsünde Ruslara teslim edilmiş, teslim edilenler Rus sınırından adım atar atmaz Türkiye heyetinin gözü önünde Ruslar tarafından kurşuna dizilmişlerdir.

1944 Türkçülük hareketini anlayamayan ve Sözde ulusalcılığın piyonu haline gelmeye başlayan bazı Türkçü marjinal grupçuklar, Türk Milliyetçiliğini tabutluklarda yargılayan, işkencelere tabi tutan Türk milletinin mazisiyle kavgalı, Türk tarihini 1923’de başlatan öncesini yok sayan sözde ulusalcılarla yan yana yürüme gafletine düşmüşlerdir.

Türkçü demekle, Türkçü veya Atsızcı olunur mu? Doğu Türkistanı İşgal eden Çin halk cumhuriyetini savunan Maocu Türkçüler ve Ermenistan’ı kuran, Karabağ Savaşında, Şuşa’da, Hocali’de binlerce masum Azeri Türkünün katliamından birinci derece sorumlu Rusya’yı destekleyen Rus yanlısı sözde Türkçüler Ortalıkta dolaşıyor.

Doğu Türkistan’da Çin işgal kuvvetlerinin katliamlarını öven, Çin milliyetçiliğinin sözcülüğüne soyunanlar, olsa, olsa Çinci olur, Türk ulusalcısı asla olmazlar.

Türkçülüğü din karşıtlığı olarak görenler, doğu Türkistan bağımsızlık hareketi içindeki İslami vurgudan rahatsız olanlar, Türkçü olabilir mi? Hâlbuki Doğu Türkistan Türkleri, Türk kimliklerini İslam dini sayesinde muhafaza etmişlerdir, yoksa kalabalık Çin Nüfusu içinde eriyip asimile olacaklardı.

Dünün İnönücü ulusalcıları, bugün Atatürkçülüğü kullanarak asıl ideolojilerini gizleyerek, Maoculuğu, ulusalcılık, Atatürkçülük adı altında Türk milletine kabul ettirme çabasındadırlar. Dün Türk’ten kopuk bir Ulusalcılık vardı, Türkün maziyle bağlantısı yerine, Anadolu’da Türklerden önce uygarlık kuran kavimlere nasıl sahip çıkılıyorduysa, bugün Türk milletinin tarihsel ve manevi değerleriyle kopuk bir sözde ulusalcılık bazı çevreler tarafından savunuluyor.

Sözde ulusalcıların kullandıkları argümanlardan en önemlisi emperyalizm karşıtlığıdır, ne hikmetse, Amerikan emperyalizmine karşılar fakat, Doğu Türkistani işgal eden Çin emperyalizmine, Güney Azerbaycan işgal den Fars emperyalizmine, Türk yurtlarının hala bir kısmını işgal eden Rus emperyalizmine sıra gelince susmaları düşündürücü bence.
Türkçülerle, ulusalcılar aynı platformu paylaşabilir mi? Bu olay aslında ‘’katiline aşık maktule benzer’’ sanal alemde CHP’li Türkçüler diye gruplar türemiş çok komik bir olay, geçmişi Türkçülere işkence eziyetlerle dolu bir partiyi Türkçüler destekleyebilir mi? veya KCK -PKK davalarını avukatlığını yapan CİA’dan maaş aldığı Wikileaks belgelerinde ortaya çıkan Kürtçü Sezgin Tanrıkulu’nun siyaset yaptığı CHP’yi hangi gerçek Türkçü destekleyebilir.?

Türk Milliyetçiliği, kökünü, Türk milletinin tarihinin derinlerinden alan içinde Atatürkçülüğü, Türkçülüğü, Turancılığı da barındıran Türk Milletini kıyamete kadar dimdik ayakta yaşatma hareketidir, Türk milleti var oldukça hep var olacaktır.

5 Yorumlar
 1. İbrahim Özgul diyor

  Değereli kardeşim o kadar ugrastim size uzunca bir yazi gonderdim, gitmedi. Size ulasabilecegim eposta adresi var mi? Yazacagim bilgiler eminm size yararli olacak. Selam ve saygilar.. Ibrahim Ozgul

  Benim E-Postam ibrahim.ozgul@yahoo.com

 2. Timucin Kaan Hayati Piyi diyor

  “NE MUTLU TÜRK”ÜM DiYENE !!!

 3. Bb diyor

  Güzel yazı da Avrasyacılar ile Ulusalcıları birbirine karıştırmışsınız.

  Ulusalcılık Atatürkçülük ile Sosyalizmin karışımıdır, enternasyonalizmi reddeder. Kuruluş ilkelerini, devletin üniter yapısını korumaktan yanadır.

  Tıpkı Ülkücülük gibi Atsızcılık gibi Ulusalcılık da Türkçü bir harekettir.

 4. Yücel Tanay diyor

  Ulusalcıların,çoğu Rus Avrasyacısıdır

 5. Yücel Tanay diyor

  Atatürkçülükle, sosyalizm sentez olmaz,farklı şeyler,Atatürk,sosyalist değil

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.