Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 4

68. Vilâyete Seyahat

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Pek çok Türk'ün yaşadığı Münih'e "Türkiye'nin 58. vilâyeti" denildiğini biliyordum, 27 Mayıs…

Açık Yürekli Olmak

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış olarak tanır. Çünkü…

Altıncı Filo

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini…

Asıl Mesele

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada'da bilinen atom bombası sırlarının Ruslar…

Bozkurt Korkusu

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir…

Büyüklük Ülküsü

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir. Bu…

Churchill Masalı

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Eski İngiliz Başbakanı Churchill'in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay haline…

Ders

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez geçmişe…

Dün ve Yarın

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin…

Fanteziler

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünya çok değişti. Galiba fabrika bacalarından ve arabalardan çıkan zehirli gazlar havanın…

Grev ve Lokavt

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bazı faydalı ve çabuk tesirli ilâçlar vardır. Yerinde kullanıldığı zaman şifa sağlar. Fakat…

Gurbetteki Mazlumlar

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Cumhuriyetin ellinci yıldönümü için hazırlanan af kanunu Meclislere gelmek üzeredir. Gazete…

Halk ve Münevver

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Halk münevverler için değil, münevverler halk içindir. Geçmiş zamanlardan beri cemiyet…

Hindenburg’un Sözleri

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Yalnız yaldızlı insanlık sevgileri ile değil, ulviyetçe ondan aşağı olmayan ve çelik kadar…

Hürriyetin Sınırları

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hürriyet ve demokrasi, eski rejimlerin baskısından ve çok defa bu baskıların keyfî oluşundan…

Işık

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Korku ve şaşkınlık içinde yaşayan ilk insanın biricik dostu ışıktı. Çünkü onun sayesinde…

İçeriden Çökertme

Devletleri çökertmenin klâsik yolu ordu yürüterek onu yenmektir. Bunda başarı sağlanamıyorsa o zaman içerden…

İlericiler

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Disiplin, medeniyetin getirdiği bir davranış şeklidir. Medeniyetin doğurduğu meseleler…