Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Türk Kültürü

Hacı Bektâş-ı Velî

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş-ı Velî diye şöhret…

Hıdrellez

Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ Anadolu ve Balkan Türkleri arasında bilinen ve Hızır yahut Hızır-İlyas kültünü en iyi…

Mor Cepkenli Kadın

Nedense eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkeleri ile yola çıkan batılı toplumlarda bile kadınların çoğunluğu, açlık ve…

Türklerde Dini Danslar

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar.…

Kalın ve Çeyiz

Prof. Dr. Gülden Sağol YÜKSEKKAYA Türklerde evlenme kolay bir iş olarak görülmemiş, hatta evlilik müessesesine…

Eski Türklerde Hukuk

Doç. Dr. Esra YAKUT Bazı araştırmacılar, İslâmiyet’ten önceki dönemlerde yaşayan Türkleri, göçebe kültüründen…