Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İran

CEVAT HEYET

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR 24 Mayıs 1925 tarihinde Tebriz’de doğdu. İyi yetişmiş bir din âlimi ve siyasetçi olan…

ŞAH İSMÂİL

17 Temmuz 1487 Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime…

ALP ER TUNGA VE TURAN

Prof. Dr. Kahraman RECEBOV Turan tarihinin bilinmeyeni çoktur. Türkistan tarihinde çözümünü bekleyen nice sırlar…

SUNGUR TÜRKLERİ

Prof. Dr. Cevat HEYET Sungur Türkleri, Sungur şehrinde ve onun etrafındaki bazı köylerde (Galeyi-Ferhad ve Gurve)…

TEBRİZ HANLIĞI

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…

GUBA HANLIĞI

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu MUSTAFAZADE Bilindiği gibi 1747 yılında Nadir Şah Afşar, saray çalışanlarının suikastı…

BAKU HANLIĞI

Dr. Merziye İSKENDEROVA On sekizinci yüzyılın ortalarına doğru İran İmparatorluğunda yaşanan derin ekonomik ve…

NAHÇIVAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olarak mevcudiyetini devam ettiren Nahçıvan…

KİRMAN SELÇUKLULARI

Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL Selçuklular, devletlerinin kuruluşlarında büyük önemi olan Dandanakan Savaşı’nı (1040)…

SAKALAR

Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’YANKOV Eski Yunanca (S"kai), Latince (Sacae), eski Farsça (Saka), eski Hintçe (Sakas)…