Tarama Etiketi

Çin

TERÖR (SUİKAST) ve İSYAN

İklil KURBAN Amerika’da meydana gelen 11 Eylül 2001 tarihli korkunç terör olayından sonra, terör ile isyanı daha açık bir şekilde ayırt etmenin gereksinimi doğmuştur. Bu iki sözcüğün anlamında güç kullanmak ile kan dökmek gibi…

KURBAN KODAY ve HİZMETLERİ

"Kurban Koday, Ankara'dan aldığı görevi her türlü güç şartlar altında yapmış ve bu uğurda şehit olmuş bir Türkistanlı olarak, millî tarihimizde hak ettiği şerefli yerini almıştır." A. Şekür TURAN Kurban Koday Türkiye ile Doğu Türkistan…

MOĞOL DEVLETİ

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin AĞALDAĞ Cengiz ortaya çıkmadan önce Moğollar Asya’da yaşayan küçük bir kabileydi. 13. yüzyılın başlarında sadece Türk dünyasını değil o zamanki dünyanın büyük bir kısmını içine alan, Asya ve Avrupa’nın bütün…

ÖĞRETMENİMİN EMANETİ.

İklil KURBAN Şahabettin ismini her dile alışımda, uzun yıllar önce şahit olduğum acı olaylar, daha dün olmuş gibi gözümün önünden geçer. 1951 yılının son aylarındayız. Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde, “Ahmetcan Kasimi” Lisesinde…

ANILARIMDA ABDUVELİ GÜLİ…

İklil KURBAN Anılarım, “GERÇEKLER ve YALANLAR” başlığı altında 2007 yılında Ankara’da kitap olarak yayımlanmıştı. Benim hayatımda önemli yeri olan kader arkadaşım Abduveli Güli (Abduveli Aka) ile ilgili anılarım, “Abduveli Aka”,…

BİZİM GELECEĞİMİZ

İklil KURBAN (Bu yazı, Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da çıkan “Uygur Avazi” gazetesinin 15 Eylül Salı günü 1992 tarihli sayısında “Bizniñ İstikbalimiz”başlığıyla Uygurca olarak yayınlanmıştır. Yazının bu Türkçesi ise, İstiklal…

YENİ UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

Çin esaretinde yaşayan Uygur Türklerinin 20. yüzyıl başlarındaki hayatı diğer Türk cumhuriyetlerinde yaşayan Türklerden farklı değildir. Sürekli olarak Çin’e karşı var olma savaşı verilmektedir. 20. Yüzyıldaki siyasî olaylar 1931 yılında…

İPEK YOLU VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. Boris Ya. STAVİSKY "Büyük İpek Yolu”... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında her şeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancı başıların…

UYGUR İMPARATORLUĞU (744-840)

Dr. Ablet KAMALOV Orta Asya Türk halklarının en büyüklerinden biri olan kadim Uygurlar, Orta Çağlar boyunca bu bölgenin etnik ve siyasi tarihi üzerinde çok önemli rol oynamışlardır. Uygurların en erken tarihi aşamaları, Hunların…

KÜRESEL BLOKLAŞMALAR VE TÜRK BÖLGESİ

Doç. Dr. Yusuf ERBAY 1. Giriş Özellikle 20.yy.’ın ikinci yarısında hızlanan ve “Küreselleşme” olarak adlandırılan süreçte ortaya çıkan ve ülkeleri yakından etkileyen önemli bir eğilim ülkelerarası bloklaşmalardır. Batı Avrupa’da AB ve…

KUŞANLARIN MENŞEİ

"Yaptığı çalışmalarla gerek Türk, gerekse Kuşan tarihi ve medeniyetine ölümsüz yardımlarda bulunan Prof. Dr. Robert Göbl’ün aziz hatırasına...”Gerek Çin gerekse klasik Batı kaynaklarının müşterek ifadelerine göre, M.Ö. II. yüzyılın…

KUZEY LİANG HUN DEVLETİ

Tilla Deniz BAYKUZU Asya’daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ömre sahip olmasına rağmen, bir buçuk asır sürecek olan bu dönemdeki Çin içinde yaşamaya başlamış olan Tibet, Moğol, Tunguz ve Türk kökenli yabancı kavimlerin ve…

BİLİNMEYEN İÇ-ASYA

Prof. Dr. Lajos LİGETİ Coğrafyacılar "en eski kıtanın”, Asya’nın toprağını coğrafya bakımından beş kocaman parçaya ayırırlar. Coğrafya bilginlerinin coğrafyacı gözüyle çizdikleri bu sınır çizgilerinin yalnız coğrafya bakımından birlik…

TÜRKLERİN GÖÇLERİ VE YAYILMALARI

Prof. Dr. Salim KOCA Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihî ve coğrafî bakımdan beş büyük kısma ayrılmıştır: 1. Kuzey Asya, 2. Doğu Asya, 3. Güney Asya, 4. Ön Asya, 5. Orta Asya. Bunlardan Orta Asya; kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük Kingan…