TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Kazakistan" ile Etiketlenen Konular

Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov’un devlet başkanlığına gelmesinin ardından esen Glastnost ve Perestroika rüzgarları dünyayı şaşırtan büyük...
Doğu ve Avrupa uygarlığının oluşum ve gelişiminde, doğal olarak bu kıta halkları arasındaki ticari ekonomik...
Yerleşik ve Göçebe Halklar Arasındaki İlişkiler Kazak halk kültürünün derin tarihsel kökleri bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerden...
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan beş Orta Asya ülkesi tarım sektöründe pazar...
1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan, kendine has özellikleri ile diğer Türk cumhuriyetlerinden ayrılmaktadır. İki milyon...
Son yıllarda dünya dillerinin dörtte biri 1.000’i aşkın, tüm dillerin yarısı da 10.000’den fazla konuşanını...
Rusya, 1552’de Kazan Hanlığı’nı, 1556’da Astrahan Hanlığı’nı ve 1558-1582 yıllarında da Sibirya’yı istila ederek ele...
Doğu ve Batı Türkistan ile Kafkas bölgelerindeki Türk illeri Çin ve Çarlık Rusyası imparatorlukları tarafından...
6 Aralık 1991 tarihinde ilan edilen bağımsızlık ile Kazakistan ve Kazak halkı için birçok pozitif...
Geçiş dönemi toplumu, öktemşilder tarafından gösterilen baskıyı hissediyor. Bu yüzden, yeni devletlerde otoriter ve totaliter...
Orta Asya’daki müzik ve müzik aletleri hakkında Türkiye’de yeterli kaynak bulunmayışı, birtakım kavramların doğru anlaşılamamasına...
Tarih boyunca çok çeşitli topluluklara ve insanlara sahne olan Orta Asya’nın bugünkü sakinlerinin sahip oldukları...
1. Giriş Bugün “geçiş ekonomileri” olarak bilinen ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde otuzunu oluşturan 31...
1. Giriş Özellikle 20.yy.’ın ikinci yarısında hızlanan ve “Küreselleşme” olarak adlandırılan süreçte ortaya çıkan ve...
Zengin hidrokarbon kaynakları ve yeni jeopolitik konumu ile Hazar Denizi, Avrasya coğrafyasının en önemli bölgesi...
Bugünkü politik haritaya bir göz atıldığında, 1991 yılında hazırlıksız olarak bağımsızlıklarına kavuşan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,...
Giriş Ulusal birleşme, kültürel bir topluluğun sınırlarını şekillendirdiği, ulusal emeller oluşturup bunları gerçekleştirmek için araçlar...
Kazakistan’ın kültürel-medenî manzarası tüm tarihi boyunca sürekli değişime uğramıştır. Bu değişiklikler, objektif nedenlerden dolayı değil,...
İki kıta isminin birleşmesinden meydana gelen bir terim olan Avrasya’nın büyük bir kısmı Asya’dan ibarettir...
Alaş yirminci yüzyılın başında milli liberal hareketin liderleri tarafından kurulmuş olan ilk Kazak siyasi partisinin...
19. ve 20. yüzyılların kesişim noktası Kazakistan’ın modern tarihinde çok ilginç bir döneme tekabül etmektedir....
GİRİŞ Orta Asya’da çevre konusunda şu andaki hassasiyetin esas ne­deni, çevre problemlerinin duyarsız kalınamaz boyutlara...
Giriş Tarih ve etnoloji bakımından Kazaklar, Türk kavimler grubunun Kıpçak bölümüne dahildir. Kazakistan’ın asıl nüfusunu...
Türk Dış Politikası için “tehlikeli” görülen Turancılığın Alman Dış Politikasındaki yeri nedir? Osmanlı Devleti’nin yıkılma...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Haziran 2012 tarihinde Kazakistan’a yaptığı resmi ziyaret esnasında, Rusya’nın...
Erdoğan 19 Ocak 2013’de Gaziantep’te yaptığı konuşmada  “Tek millet” kavramı konusunda yanlış anlaşıldığını izah etti....
“Tüm yaşamın boyunca bir ecdat olan seni gökyüzünün sembolü olan bir kâse korumuştur ve sen...
Türk Tarih Kurumu tarafından üç ayda bir yayınlanan Belleten’in Temmuz 1969 tarihli 131. sayısında (427....