Tarama Etiketi

Kazakistan

KAZAKİSTAN’DA MİLLİYETÇİLİK

Yrd. Doç. Dr. Meryem KIRIMLI 6 Aralık 1991 tarihinde ilan edilen bağımsızlık ile Kazakistan ve Kazak halkı için birçok pozitif gelişmenin dönüm noktası başlamış oldu. Günümüz Kazakistan aydınlarından Abiş Kekilbayev’in tabiriyle…

KOPUZ VE TÜRK DÜNYASI HALK ÇALGILARI

İrfan GÜRDAL Orta Asya’daki müzik ve müzik aletleri hakkında Türkiye’de yeterli kaynak bulunmayışı, birtakım kavramların doğru anlaşılamamasına ve Anadolu halk müziğinin Orta Asya ile ilgilendirilmesinde de çeşitli problemlere sebep…

KÜRESEL BLOKLAŞMALAR VE TÜRK BÖLGESİ

Doç. Dr. Yusuf ERBAY 1. Giriş Özellikle 20.yy.’ın ikinci yarısında hızlanan ve “Küreselleşme” olarak adlandırılan süreçte ortaya çıkan ve ülkeleri yakından etkileyen önemli bir eğilim ülkelerarası bloklaşmalardır. Batı Avrupa’da AB ve…

ALAŞ

Dr. Gulnar KENDİRBAI Alaş yirminci yüzyılın başında milli liberal hareketin liderleri tarafından kurulmuş olan ilk Kazak siyasi partisinin adıdır. Kurulduğu dönemde Rusya’nın Kazakistan’ı sömürge durumuna getirmesinden doğan ekonomik ve…

KAZAKİSTAN’DA CEDİTÇİLİK

Doç. Dr. Svetlana KOVALSKAYA 19. ve 20. yüzyılların kesişim noktası Kazakistan’ın modern tarihinde çok ilginç bir döneme tekabül etmektedir. Kazakistan’daki aydınlar sınıfı 19. yüzyılın ortalarından beri süregelen politik ve manevi…

ALMAATADA 1986 ARALIK OLAYLARI: JELTOKSAN

Doç. Dr. Füsun KARA Giriş Tarih ve etnoloji bakımından Kazaklar, Türk kavimler grubunun Kıpçak bölümüne dahildir. Kazakistan’ın asıl nüfusunu teşkil eden Kazaklar, muhtelif devirlerde geniş bozkırlardan göç eden Türk kavimlerinin…

KAZAKİSTAN’DA BULUNAN MEZAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türk Tarih Kurumu tarafından üç ayda bir yayınlanan Belleten'in Temmuz 1969 tarihli 131. sayısında (427. sayfada) "Milâttan Önce Dördüncü Yüzyıla Ait Türkçe Yazıtlar Bulundu" başlıklı kısa bir haber vardı. Tass…