Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tarih

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Batı Trakya Türklerin eline miladi 1363 yılında geçmiştir. Sultan Birinci Murad Rumeli fütuhatına devam ederken…

GAGAUZLAR

Prof. Dr. Dionis TANASOĞLU Gagauzlar (Gagouzlar), kendi ifadeleriyle, XI.-XIN. yüzyıllarda Kara Deniz dolaylarına…

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. Ülke’nin Rusya,…

TARİH ŞUURU

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Tarih Şuuru", milletlerin hafızasıdır. Hafıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle…