Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Karahanlılar.

Karluklar

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN İsimleri Çin kaynaklarında Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarında Gar-log, İslâm…

Gazneliler

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II.…

Karahanlılar

Prof. Dr. Jürgen PAUL 9. yüzyıl ortalarından 13. yüzyıl başlarına kadar Orta Asya’nın değişik bölgelerinde…

Karahanlılar Tarihi

Karahanlılar Devleti’ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en…