Tarama Etiketi

Prof. Dr. Gönül ÇANTAY

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ SANATI

Prof. Dr. Gönül CANTAY 1. Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluşu Anadolu Selçuklu Devleti, 1277 tarihinde, Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî idaresini ele geçirmeleriyle, sona ulaşmış bulunuyordu. Ancak son Selçuklu Sultanı II.…

TÜRK MİMARİSİNDE KÜLLİYE

Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve sosyal önemine açıklık getirmeyi gerektirmektedir. En basit anlamı ile, külliye "çeşitli fonksiyonel yapı…

TÜRK MİMARİSİNDE DARÜŞŞİFALAR

Türk mimarisinde belirli işlevsel yapılar vardır. Bu yapılar içinde toplumların kültürel yapısıyla ilgili olan en önemli yapılarsa eğitim programlarının sürdürüldüğü yapılardır. Eğitim programları ile ilgili ilk yapılar, medreselerdir.…

ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ

Prof. Dr. Gönül CANTAY Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı daha 1277 yılında Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî idaresini ellerine geçirmeleriyle başlamış, Anadolu Selçuklu sultanları buna karşı koyamamışlar, varlıklarını ve…

TÜRK MİMARİSİNDE KERVANSARAYLAR

Prof. Dr. Gönül ÇANTAY 1. Türk Mimarisinde Kervansaray İle İlgili Terimler: Ribât, Kervansaray, Menzil Hanları Menzil hanlarının gelişmesini gözden geçirmek, incelediğimiz yapıların inşâ edildikleri dönem kervansarayları, menzil hanları…