Tarama Etiketi

Kurgan

GÖKTÜRK SANATI

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU Bunların teşkil ettiği büyük siyasi birlik neticesinde, geniş alanlarda kurulan ilk kültür ve sanat birliğinden sonra, Göktürk Devri’nde meydana getirilen yeni Bozkır İmparatorluğu (M.S. 552-745/753) ikinci kez…

HUN SANATI

Hunların (Hsiung-nu) sanatından söz ederken bir ön kabul ile hareket etmek durumundayız. Çünkü Proto-Türkler grubu içerisine giren ve Çin kaynaklarının M.Ö. 2000’den daha erken tarihlere kadar geri götürdüğü Hunların atalarının sanatından…

BOZKIR GÖÇEBELERİNDE SOSYO-EKONOMİK YAPI

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir İLGEN İslamlık öncesi devir Türk toplumlarında İktisadî ve İçtimaî yapının esaslarını oluşturan temel faktör bozkır kültürüydü. İlgili dönemde Türklerin siyasî , İktisadî ve İçtimaî yapısını tanımlamak ve kavramak…

İSKİTLER’DE ÖLÜ GÖMME GELENEĞİ

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Dünya üzerinde yaşayan insan toplulukları incelendiğinde hayatın doğmak ve ölmek arasındaki süreç olduğu görülür. Dünya’ya gelirken olmakla var olmamak arasındaki keskin çizgi hayatın sonu ve ölüm arasında da…

TÜRKLERDE MEZAR GELENEĞİ

Dr. Alım KARAMÜRSEL Ulus niteliği kazanmış her toplumun, ölünün ardından anılarını yaşatmak için bir takım usûl ve âdetler meydana getirdiği bir gerçektir. Çok eski tarihten beri ana yurtları Orta Asya başta olmak üzere bilinen eski…

ESKİ TÜRKLERDE YAS VE ÖLÜ GÖMME ÂDETLERİ

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Rasonyı, Eski Türklerde ölüm hâlinde ruhun kuş şekline girerek uçup gittiğine inanıldığını, eski metinlerdeki sonkur oldu "şahin oldu” sözünün de bunu ifade ettiğini belirtir. Eski Türkler defin merasimi için…