Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Şah İsmail

ŞAH İSMÂİL

17 Temmuz 1487 Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime…

SAFEVÎ HANEDANI

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm…