Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kırgızlar

Eski Türklerde Bilim

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta…

Kırgız Türkçesi

Kırgız Türkçesi, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin devlet dili, dünyada sayısı üç milyondan fazla olduğu tespit edilen…

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan (diğer resmî adı-Kırgız Cumhuriyeti) Orta Asya’nın büyük iki dağ sistemlerinin Tanrı Dağı (Tiyen-şan)…

Kazaklar ve Kırgızlar

Prof. Dr. Wilhelm RADLOFF Türk Bozkır Göçebeleri Batı Asya’nın Türk bozkır göçebeleri, Kazak, Kara-Kırgız,…