Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

İskitlerin Türklüğü

İskitlerin Kimliği

Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Onlar Bozkır…

İskitler

Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp, kaynaşmalarında ve bazen büyük bir, güç olarak…