Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolonizatör Türk Dervişleri

1 14.386

Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir İmparatorluk haline girivermesi hadisesi, son zamanlara kadar birçok malumları noksan bir muadele şeklinde vazedildiği veyahut Türk ırkının tarihi varlığı hakkında mevcut ve an’ane halinde müesses dar ve kısır noktai nazarlara esir kalındığı için, içinden çıkılmaz bir mesele teşkil etmekde idi.

Filhakika, koskoca bir imparatorluğun kuruluşu nev’inde muazzam bir hadise, bizde uzun zaman, sadece padişahların dirayet ve şecaati veya Allah’ın bu saltanatın kurucularına karşı gösterdiği lütuf ve inayet ile izalı edilmek istenilmiştir. İlk Osmanlı menbalarında kaydedilmiş görülen Sultan Osman’ın rüyası, mucize nevinden vukua gelen bu hadisenin izahını ancak ilahi takdir ile yapmak mümkün olduğuna inanışın bir ifadesidir.

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

1 yorum
  1. CUMALİ ÖZCAN diyor

    CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER. BENİ BİLGİ SAHİBİ YAPTIĞINIZ İÇİN DE AYRICA TEŞEKKÜR EDERİM
    CUMALİ ÖZCAN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.