Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kürt

Kurtlar ve Mankurtlar

Arş. Gör. Samet AZAP Dünya tarihine ve edebiyatına yön veren çok zengin sözlü ve yazılı kültür unsurlarına sahip…

Sungur Türkleri

Prof. Dr. Cevat HEYET Sungur Türkleri, Sungur şehrinde ve onun etrafındaki bazı köylerde (Galeyi-Ferhad ve Gurve)…