Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Avrupalılar

MEMLÛKLERDE TİCARET

Memlûkler döneminde iç ticaret oldukça hareketli ve canlıydı. Başta Kahire olmak üzere Mısır, büyük çarşılarıyla…