Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Yenisey Yazıtları

0 17.253

Günümüzde Gök Türk runik yazıtlarının kaynak bilgisi ve tekstoloji açısından araştırılmasıyla ilgili sorunlar, çoğu halde şimdiye kadar bilinen Gök Türk yazıt fonunun tamamıyle bilmsel devriye sokulmuş ol­mamasından ve tüm bu yazıtların yerli yazılı kaynak derlenmesi şeklinde araştırılması için imkanların bulunmamasından ortaya çıkmaktadır. Diyebiliriz ki, Türk runoloji alanındaki hiç bir uzman, bügüne kadar keşfedilmiş runik yazıtların tam listesine ve Runik ve Runvari metinlerin tamamını karşılaştırarak tahlil et­mek için imkanlara sahip değildir.

Tarih bilimi için hazırlanan modem formalizasyon metotları hipertekst veri tabanının veya tüm bilinen yazıtların elektronik katalogunun oluşturulması yardı­mıyla bu sorunu çözebilir. Minusinsk, Abakan, Kras- noyarsk ve Kızıl şehirlerindeki müzelerde bulunan Türk runik yazıtlarının ve ilk inşa edildiği yerlerde kalan anıtın araştırılması temelinde hazırlanan mevcut hipertekst veri tabam bir elektronik katalog için esas olarak hizmet edebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.