Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yenisey Yazıtları

Yenisey Yazıtları

Günümüzde Gök Türk runik yazıtlarının kaynak bilgisi ve tekstoloji açısından araştırılmasıyla ilgili sorunlar, çoğu…