Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Osmanlıcanın Dönemleri

Osmanlı Türkçesi

Oğuzların Anadolu’ya gelmelerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreyi içine alan dönemin dilinin…