Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğuz Dili

OSMANLI TÜRKÇESİ

Oğuzların Anadolu’ya gelmelerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreyi içine alan dönemin dilinin…