TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Millidüz Muharebeleri" ile Etiketlenen Konular

İlk Osmanlı-Rus ilişkileri II. Bayezid zamanında başlamıştır. Sonraları Rusya güçlenince yönünü güneye çevirmiş, dolayısıyla bu...