Tarama Etiketi

Kızılbaş

ŞAH TAHMASB’IN ŞAHSİYETİNE DAİR

Prof. Dr. Aktay EFENDİYEV Azeri Türklerinin kurduğu Safevi Devleti (veya Kızılbaş Devleti) Orta Çağ’ın en önemli devletlerinden biri olmuştu. Safevi hanedanının mümtaz temsilcileri devletin kurucusu I. Şah İsmail (1501-1524) ve I. Şah…