TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Hıdrellez" ile Etiketlenen Konular

Anadolu ve Balkan Türkleri arasında bilinen ve Hızır yahut Hızır-İlyas kültünü en iyi biçimde yansıtan...
Türk ve İslâm mitolojisinde önemli bir yeri olan Hızır, birçok inanış ve ritüele de kaynaklık...