Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Filistin

EYYÛBÎLER

Kaynakların anlattığına göre, Eyyûbîlerin atası Şâdî b. Mervan önceleri Kuzey Azerbaycan’daki Şeddâdîler…