Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ebü Ubeydullah Muhammed el-Afşin

SACOĞULLARI

Sacoğulları’nın Azerbaycan’ın Türkleşmesinde ne derece rol oynadıklarını tespit etmenin güçlüğü ortadadır.…