"Deşt-i Kıpçak" ile Etiketlenen Konular

Orta Asya bozkırları ile bunun tabii bir devamı olan cenubi şarki Avrupa bozkırları tarihin kaydettiği...
On birinci yüzyılın başlarından itibaren Kimeklerin, Kıpçakların ve Kumanların önceden yaşamış oldukları topraklar üzerindeki siyasi...
I- Kıpçak ve Kuman Kelimelerinin Açıklaması Kıpçak, bir Türk kavmi ve bu kavmin rehberliği altında...
Özellikle Batılı tarihçiler, Asyalı büyük hükümdarlar söz konusu olduğunda, üç şahsın üzerinde dururlar ki, bunlar;...