Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Deşt-i Kıpçak

TİMUR VE SEFERLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye…

ALTIN-ORDA HANLIĞI

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları…

KUMAN / KIPÇAKLAR

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Orta Asya bozkırları ile bunun tabii bir devamı olan cenubi şarki Avrupa bozkırları…

KIPÇAK HANLIĞI

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV On birinci yüzyılın başlarından itibaren Kimeklerin, Kıpçakların ve Kumanların önceden…