TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Bahattin Keleş" ile Etiketlenen Konular

Memlûkler Dönemi’nde idarî kadroda hizmet gören görevliler iki kısma ayrılmıştı. Erbabü’s- Süyûf (kılıç ehli, askerler),...