Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Amy SINGER

İMARETHANELER

Doç. Dr. Amy SINGER Önceki sultanların imarethanelerinde, fakir ve kimsesizlere, genç ve yaşlılara ve yolculara…