Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Adak ve Kurbanlar

İSKİT KÜLTÜRÜ

Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Kültür kelimesi köken itibariyle Latincede “toprağı işleme” demektir. Bundan dolayı…