Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sultan Sencer

Harezmşahlar Devleti

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN Hazar Denizi’nin doğusunda Ceyhan (Amû-Deryâ) nehrinin aşağı mecrasının her iki…

Türkmenler

Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kent’te müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor.…