Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sultan Mahmud

Gazneliler

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II.…

Karahanlılar Tarihi

Karahanlılar Devleti’ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en…