TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Musul Atabeyliği" ile Etiketlenen Konular

Ortaçağ İslam dünyasını üç büyük tehlike tehdit ediyordu. Bu üç tehlikeden büyük küçük birçok devlet...
Bugün Irak’ın kuzeyinde en büyük şehir olarak tanınan Musul şehri, civardaki diğer şehir ve bölgeler...