Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Macarlar

Niğbolu Savaşı

Prof. Dr. Feridun EMECEN Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular…

Mohaç Muharebesi

Prof. Dr. Ferudun EMECEN XVI. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin sonuçları itibariyle önemli savaşları arasında…

Macar Mültecileri

Dr. György CSORBA Macar tarihinde ihmal edilen konulardan birisi de 1848-1849 Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra Macar…