TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Kuman" ile Etiketlenen Konular

İkinci Bulgar Devleti’nin 1187 tarihinde kurulduğu ve 1396 senesinde de yıkıldığı kabul edilmektedir. 1018 yılında...
Orta Asya bozkırları ile bunun tabii bir devamı olan cenubi şarki Avrupa bozkırları tarihin kaydettiği...
I- Kıpçak ve Kuman Kelimelerinin Açıklaması Kıpçak, bir Türk kavmi ve bu kavmin rehberliği altında...