Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Juan-juan

Kuzey Liang Hun Devleti

Tilla Deniz BAYKUZU Asya’daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ömre sahip olmasına rağmen, bir buçuk asır…