Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Hurafeciler

Hurafeciler..

19 Aralık 2012 Takiyüddin 3. Murat döneminde, Tophane’de bir “Rasathane” (Gökyüzünü ve…