TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Halveti Tarikatı" ile Etiketlenen Konular

1576 veya 1577’nin başlarında Halvetî tarikatının Sünbüliye kolunun şeyhinin oğlu eline kalemi alıp geçen asrın...