Tarama Etiketi

Eski Çağ

TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR

Prof. Dr. Oktay BELLİ Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz çalışmanın temel amacı, bugüne değin sağlıklı ve planlı bir şekilde incelenmeyen Türk dönemine ait arkeolojik kültür varlıklarının…

ESKİ ÇAĞ TÜRK DÖNEMİNDE ALTAYLAR

Prof. Dr. Vasıly SOYONOV Eski Dünya’nın diğer uluslarının tarihi ile karşılaştırıldığında, Sibirya’nın eski çağ uluslarının tarihi, dünya bilimi açısından iyi bir şekilde çalışılmamıştır. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Sibirya’nın…

TÜRKLÜĞÜN ESKİ ÇAĞI

Prof. Dr. Gyula NÉMETH İlmî neşriyatta, umumiyetle, Türklüğün anayurdunun Orta Asya ve hatta Şarkî Asya olduğu fikri yayılmış bulunuyor. Tarih sahnesine çıkan ilk Türkler yani Hunlar (M.Ö. III. asır), yahut eğer Türk sayılırlarsa To-palar…