Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Belâgat-ı Osmâniyye

AHMED CEVDET PAŞA

Yusuf HALAÇOĞLU Mehmet Akif AYDIN Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce (13-14 Receb…