Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yazı

Türk Ebrû San’atı

Türk mi’mârlık san’atı’nın gelişmesinde nasıl ana unsur câmi mi’mârîsi olmuş ve bu san’at kendisiyle beraber çini,…