Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sacoğulları

Sacoğulları

Sacoğulları’nın Azerbaycan’ın Türkleşmesinde ne derece rol oynadıklarını tespit etmenin güçlüğü ortadadır.…