Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğul

ÜST KATTAKİ OĞUL

Av. Hüseyin ÖZBEK Mustafa Damar'a14 Ağustos 2011 gecesi yıl gibi uzun geldi.  Bir türlü sabah olmak bilmedi. …