Tarama Etiketi

Lâiklik

ALTI İLKE

Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA Atatürk inkılâplarının tam olarak anlaşılabilmesi ve bilinmesi altı ilkenin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Altı ilkenin kabulü ile çağdaşlaşmaya yönelik adımların en önemlisi atılmıştır. Altı ilke…

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

Cumhuriyet kelimesi dilimize Arapça "Cumhur” kelimesinden girmiştir. Bu kelime halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Cumhuriyet veya cumhuri devlet iktidarın millete ait olduğunu öngören devlet şekli demektir. Cumhuriyetin Batı…