Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Fezâ’ilü’l-Cihâd

Bâkî

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK Hayatı Onaltıncı yüzyılın büyük sairi Bâkî, 1526/1527 yılında İstanbul’da doğmuştur.…