TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Fezâ’ilü’l-Cihâd" ile Etiketlenen Konular

Hayatı Onaltıncı yüzyılın büyük sairi Bâkî, 1526/1527 yılında İstanbul’da doğmuştur. Daha hayatta iken Sultânü’ş-Şu’ara unvanını...